ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจับหมู่ตามรายชื่อด้านล่างนี้ ต้องรายงานตัวรับรางวัลใน live ตั้งแต่เวลา 20:00 น. จนถึง จบ live

รายชื่อผู้โชคดีรางวัลจับหมู่ สัปดาห์ที่ 4

หมายเลขกิจกรรมชื่อสกุลรางวัล
11168SASIWAN LIMCHOONแก้ว Moccona
11183Apirat Phuangbupphaแก้ว Moccona
11541สรัญ พรหมหาญแก้ว Moccona
11736วิภาวดี สุวรรณชาตรีแก้ว Moccona
21174Noppadol phikulngernแก้ว Moccona
21367KANJANA RUTTANATEERAWICHIENแก้ว Moccona
21681พิสชา เกษมมรัพย์แก้ว Moccona
21748วชิระ ศรีพุทธาแก้ว Moccona
31310สุณิสา ทวีสุขแก้ว Moccona
31473นัทธชาติ สุขท่ากอแก้ว Moccona
31647วราภัสร์ มาน้อยแก้ว Moccona
41399Kriddichard Phisetsathonแก้ว Moccona
11273Nutcharet ThanomnakMama
11310Wichien TongkoomMama
11478ตติยา พิทักษ์ศฤงคารMama
11545วิษณุ หาญเจริญกิจMama
21145Saovalak ThongthepMama
31500สุภานันท์ จันทวิจิตรMama
41032Chanchai ApiwatsakulchaiMama
41403ฉัตรชัย งามวิภาสMama
41546กนกทิพย์ วงศ์วิวัฒน์Mama
41843Soraya ThakaewMama
41130-2Paingphon puatrakulMama
41324-2กันตภณ ธรรมาจารุศิลMama
11750เจษฎาภรณ์ แก้วตาติ๊บเสื้อมีแขน
31059กุลเชษฐ์ ชีพชลเสื้อมีแขน
31433เยาวภา นิธิพรเดชะเสื้อมีแขน
41245อุบล คำแสนราชเสื้อมีแขน
41261ประวิตร หวังประเสริฐเสื้อมีแขน
11188ณัฐศักดิ์ ชัยชนะเสื้อกล้าม
21185Satit Srikhumphrเสื้อกล้าม
21465จันทร์ศิริ ปาลี จันทร์ศิริ ปาลีเสื้อกล้าม
41441เจตนิพัทธ์ สุขสันต์ไพศาลเสื้อกล้าม
41463-2ณัฐกฤตา ทองนพคุณเสื้อกล้าม
11050Parichat NamasakanAmino
11386Amintra ThasomAmino
11587Parichart PromjunAmino
21121Burin Sa-NguantumAmino
21291Channarong ChaonaAmino
21325Chananyapa KumnualtongAmino
21477Sopak BuanoyAmino
31543Jirawat ChobdeeAmino
41056พโยม เพ็ชรพันธ์Amino
41068-2สุนทร ตุลยเดชาภาAmino
11201Tuan BuathongSkin2P
21065seksan popatsaSkin2P
21426Jakkrit punyanaSkin2P
41417Teera PhanwichianSkin2P
41588วิมล รอดเนียมSkin2P
21615สุระชัย ทองกล่ำกระบอกน้ำ pocari
41151-2ปคิณ ฟุ้งพิทักษ์กระบอกน้ำ pocari
41265-2Wannakarn Pipatsaowapakกระบอกน้ำ pocari
11210Adisorn Yongsrikasetร่ม Pocari
31297Natthawat Saetangร่ม Pocari
41484-2วิลาสินี ปานปั้นร่ม Pocari
11362Sompoch Wongsawanบัฟ Suunto
31147Utaiwan Suwannakulบัฟ Suunto
31767Nattha Sae-Ungบัฟ Suunto
41150-2สุภัสสรา มีศิริบัฟ Suunto